ชื่อไทย : เอื้องครั่งแสด
ชื่อท้องถิ่น : เอื้องกำลังเอก, เอื้องสายสีแสด (กลาง) 
ชื่อสามัญ :
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dendrobium unicum Seidenf.
ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE
ลักษณะวิสัย : กล้วยไม้
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ลำต้น :
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำลูกกล้วยเป็นแท่งกลม แต่ไม่แข็ง ยาว 5 – 10 (ถึง 25) ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 – 8 มม. ผิวสีม่วงแดงคล้ำ มีแนวร่องตื้นๆ ตามยาว ขึ้นเป็นกลุ่มเล็กๆ
ใบ :
เกิดค่อนไปทางยอด รูปขอบขนานแกมรี กว้าง 1-1.2 ซม. ยาว 2.1-6 ซม. แผ่นใบบาง ทิ้งใบเมื่อออกดอก
ดอก :
ออกเป็นช่อตามข้อ ก้านช่อสั้น ดอกในช่อ 2 – 4 ดอกก้านดอกยาว 3 – 4 ซม. ดอกบานเต็มที่กว้าง 2-3 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีส้มแกมแดงบิดตัวและม้วนลงเมื่อบานนานขึ้น กลีบปากสีส้มอ่อน กลางกลีบมีสันนูนหนึ่งสัน ขอบกลีบห่อเข้าหากัน ดอกบานทนประมาณ 1 สัปดาห์ หรือมากกว่า
ผล :
ระยะติดดอก - ผล :
เริ่มติดดอก : กุมภาพันธ์ สิ้นสุดระยะติดดอก : เมษายน
เริ่มติดผล : สิ้นสุดระยะติดผล :

สภาพทางนิเวศวิทยา :

นิเวศวิทยา พบตามป่าดิบแล้ง ป่าผลัดใบ และป่าสน ที่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000 เมตรทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์ ลาว

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

การปลูกและการขยายพันธุ์ :
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ :
แหล่งอ้างอิง : [1] องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2551. กล้วยไม้ไทย 1. Thai Native Orchids 1. พิมพ์ครั้งที่ 1. หจก. วนิดาการพิมพ์. เชียงใหม่. [2] อบฉันท์ ไทยทอง. 2552. กล้วยไม้เมืองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 16. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.
ประเภทของการใช้ประโยชน์ :
กล้วยไม้
ที่อยู่ :
หมายเหตุ :
รูปพรรณไม้ :
   
Copyright © 2011 Royalpark Rajapruek All rights reserved.
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร 053-114110-5 แฟกซ์ 053-114196 E-Mail : rprp@hrdi.or.th
เริ่มใช้งานระบบเมื่อ 1 มิถุนายน 2554